HỎI: THỦ TỤC MỞ CỬA HÀNG KINH DOANH GAS

Theo quy định để làm các thủ tục xin giấy phép kinh doanh GAS yêu cầu cần phải có chứng chỉ qua lớp nghiệp vụ kinh doanh gas của cán bộ, nhân viên cửa hàng. Hiện nay, tôi đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế và quản trị kinh doanh dầu khí do trường ĐH Mỏ Địa chất cấp thì có thể sử dụng thay thế chứng chỉ này được không?

Chứng chỉ nghiệp vụ là cái bắt buộc với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không có phương án thay thế.

Tìm hiểu ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Điều 8 Nghị định 102/2010/NĐ-Cp hướng dẫn về Luật doanh nghiệp quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh áp dụng theo các quy định của các luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là pháp luật chuyên ngành).

2. Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức:

a) Giấy phép kinh doanh;
b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
c) Chứng chỉ hành nghề;
d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
đ) Xác nhận vốn pháp định;
e) Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh doanh ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Các quy định về loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề đó tại các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài các loại văn bản quy phạm pháp luật đã nêu tại khoản 1 Điều này đều không có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra giấy phép kinh doanh Gas đang bị hạn chế cấp mới nên có thể rất khó xin được giấy phép bạn ạ !

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thắc mắc với chúng tôi, chúc bạn thành công !

Nguồn tin: https://viettinlaw.com/hoi-dap-1384707970.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.