TẠO MÃ QR CODE

Điền nội dung thích hợp hợp vào các ô dưới đây  để tạo ra mã QR code cho nội dung của bạn của bạn

Trước khi nhấn GENERATE để tạo mã mã bạn có thể tùy chọn kích thước (bacode size) Nhỏ (Small) Vừa (Medium) Lớn (Large)
Tạo mã : Thấp (L) Bình thường (M) Chất lượng (Q) Cao (H) và Mã hóa ký tự (Character encoding) ở Viêt nam thường đung UTF-8

Nội dung bao gồm:

– LỊCH SỰ KIỆN (CALENDAR EVENT)
Sự kiện cả ngày (All day event) Ngày bắt đầu (Start date) Ngày cuối (End date) Thời gian (Time) Múi giờ (Time zone) Cả đêm (Daylight savings) Địa đểm (Location) Nội dung (Description)

– THÔNG TIN LIÊN LẠC (CONTAC INFOMATION)
Tên(Name), Tên công ty(Company) Tiêu đề (Title), Điện thoại(Phone number ), Thư (email) Địa chỉ (Address), Trang mạng (Website) Ghi nhớ (Memo) Mã hóa(Encoding) Kích thước (Barcode size ) Mã hóa ký tự(Character encoding)

– ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ (Email Address)
Địa chỉ thư (Address)

– VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (GEO LOCATION)
Vĩ độ (Latitude), Kinh độ (Longitude) Truy vấn (Query)

– ĐIỆN THOẠI (PHONE NUMBER)
Số điện thoại (Phone Number)

– TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI (SMS)
Số điện thoại (Phone Number), Thông điệp (Message)

– NỘI DUNG VĂN BẢN (TEXT)
Nội dung văn bản (Text content)

– LIÊN KẾT (URL)
Địa chỉ liên kết (URL)

– TRUY CẬP WIFIL (WIFI NETWORK)
Tên đinh danh (SSID) Mật khẩu (Password) Dạng kết nối (Network Type) Ẩn (Hidden?)

Game bài đổi thưởng